Innowacyjna teoria neurorozwojowa

Czy wiedzieli Państwo, że rozwój i budowa mózgu nie są zdeterminowane genetycznie

Chociaż zarówno geny, jak i doświadczenia mają duży wpływ na rozwój mózgu dziecka, to odgrywają one różne role. Geny są odpowiedzialne za tzw. bazową sieć połączeń nerwowych, czyli „ogólny plan”. Odpowiadają za tworzenie komórek nerwowych i ogólne połączenia pomiędzy różnymi regionami mózgu. Niektóre są zaprogramowane dla specyficznych funkcji jak oddychanie czy bicie serca.

Jednakże w momencie urodzenia mózg dziecka jest absolutnie nieskończony. I tu bardzo ważną rolę odgrywają doświadczenia.

Większość ze 100 bilionów neuronów nie jest jeszcze połączona w sieci, i „czeka” na doświadczenia ze środowiska, by ustalić ich funkcje. Połączenia (inaczej włączanie ich do sieci) są tworzone poprzez doświadczenia zmysłowe. Stymulują one rozwój połączeń nerwowych. To właśnie tworzenie i wzmacnianie połączeń nerwowych jest kluczowym zadaniem we wczesnym rozwoju mózgu. U dziecka tworzy on dwa razy więcej połączeń nerwowych, niż mały człowiek potrzebuje. Jeśli te połączenia (synapsy) są używane wielokrotnie w życiu codziennym, wówczas są wzmacniane, a te, które nie są używane – zanikają. Dlatego doświadczenie odgrywa tak ogromną rolę w „pisaniu” mózgu dziecka.

Rozwój struktur mózgowych zaczyna się w życiu płodowym, około trzech tygodni po zapłodnieniu i jest najbardziej intensywny w pierwszych trzech latach życia. To, czego dziecko doświadczy i nauczy się w tym czasie, będzie stanowiło kapitał do nauki i rozwoju przez resztę życia.

Naukowcy na postawie wyników badań nad wczesnodziecięcym rozwojem mózgu wyodrębnili warunki niezbędne do zapewnienia optymalnego rozwoju dzieci do lat trzech.

Poza kwestiami podstawowymi, takimi jak: zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa, właściwego odżywiania, zbudowanie ciepłej, serdecznej relacji z dzieckiem, akceptacja dziecka takim, jakim jest, bardzo istotną rolę odgrywają pozytywne doświadczenia oraz czas poświęcany dziecku, polegający na wartościowym mówieniu, czytaniu i śpiewaniu dla niego.

Poświęcając czas dziecku, oferując mu wartościowe doświadczanie otaczającej je rzeczywistości, budujemy bazę, która zaowocuje w przyszłości.

Odporność - jak ją wzmocnić?
Jesień i zima to pory roku, gdy nasz organizm jest bardziej niż zwykle podatny na spadek odporności, brak witalności i słabe samopoczucie.
Wpływ muzyki na rozwój dziecka
Muzyka jest sztuką potrzebną ludziom, ponieważ przez nią i w niej tworzą oni swój świat przeżyć i wzruszeń wzbogacających życie. Muzyka wyostrza ...
Monika i Emmanuel - Adopcja serca
Afryka, kontynent pełen rytmu, tańca i śpiewu, aż trudno uwierzyć, że tak wiele dzieci ma tu smutne twarze. W naszej części świata dzieci są najedzone, ...
© KidsCollege 2013. Wszelkie prawa zastrzezone.